ELKÉSZÜLT TAMÁSI VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA

2020.07.27.

A Széchenyi 2020 program keretében Tamási Város Önkormányzata 5 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 azonosítószámú, "Tamási város helyi klímastratégiájának kidolgozása és a település lakosságának klímatudatosságát erősítő szemléletformálás" című projektjét.

A pályázat keretében kidolgozott és a képviselőtestület által elfogadott Tamási város klímastratégiájának célja a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzése, a hatások mérséklése, az alkalmazkodó-képesség javítása, valamint a legfontosabb beavatkozási igények meghatározása volt.

A klímastratégiai dokumentum megalkotásáért felelős munkacsoport tagjai az általános adatgyűjtésen kívül lakossági és szakterületi kérdőívezést végeztek, valamint az ipari és a mezőgazdasági szektor egy-egy szereplőjével készítettek interjút.

Ez év március elején tematikus workshop keretében az önkormányzat és az önkormányzati intézmények (Városi Művelődési Központ, Könnyü László Városi Könyvtár, Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde) dolgozói vitatták meg a klímaváltozás lokális kihívásait és fogalmaztak meg cselekvési irányokat, melynek alapján folytatódott a szakmai munka. A klímastratégiai dokumentum megalkotásáért felelős munkacsoport vezetője, Jáki Monika elmondta, hogy ezen az eseményen is sok olyan meglátást és javaslatot kaptak a résztvevőktől, amelyeket beépíthettek a készülő stratégiába.

A klímastratégiai dokumentum ún. társadalmi egyeztetési változatát 2020. március 25-én tették elérhetővé a nagynyilvánosság számára a projekt weboldalán. Az április közepéig beérkező javaslatokat, észrevételeket, felvetéseket és kéréseket a szakértők alaposan megvitatták a helyi illetékesekkel is, majd véglegesítették a Tamási számára évtizedekre irányt mutató dokumentumot.

Az elkészült stratégia kiemelten foglalkozik a klímatudatos lakossági magatartás erősítésének lehetőségeivel, a lakóépületek energiahatékonyabbá tételével, a mezőgazdasági területek megfelelő vízgazdálkodásával, ugyancsak nagy hangsúlyt kap a kerékpáros és közösségi közlekedés fejlesztése is a dokumentumban.

A projektet megvalósító szakértői csoport nevében dr. Forgó Gábor ügyvezető kifejtette, hogy a helyi klímastratégia megalkotása a pályázati projekt fontos állomása volt, amelyet a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló programsorozat kísér. Az országos járványhelyzet következtében az eredetileg tervezett programokat jelentősen át kellett gondolni és szervezni, így várhatóan az őszi hónapokban kerülnek megrendezésre a lakosság szélesebb rétegeit megszólító események.


MEGKEZDŐDÖTT A HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS TAMÁSI VÁROSÁBAN

2020.03.03.

A pályázat keretében kidolgozásra kerül Tamási városának klímastratégiája, melynek célja, a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzése, a hatások mérséklése, az alkalmazkodó-képesség és a hatásokhoz való alkalmazkodás javítása érdekében olyan, a helyi feltételekhez illeszkedő stratégiai dokumentum megalkotása, amely az érintettek széles körének bevonásával meghatározza a legfontosabb beavatkozási igényeket. A klímastratégia kidolgozása a központilag elkészült módszertan alapján történik és illeszkedik a Tolna megyei klímastratégiához.

A program 2020. augusztus 31-ig tart, amely idő alatt a készülő klímastratégia mellett szemléletformáló akciók keretében zajlik a lakosság széles körű tájékoztatása és a témában való jártasságának elmélyítése.

A Tamási Város Önkormányzata Dísztermében megrendezett tematikus workshopon az önkormányzat és az önkormányzati intézmények (Városi Művelődési Központ, Könnyü László Városi Könyvtár, Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde) dolgozói vitatták meg a klímaváltozás helyi kihívásait és fogalmaztak meg cselekvési irányokat.

Tamási Város Önkormányzata nevében Porga Ferenc polgármester köszöntötte a résztvevőket és beszédében leszögezte: "... a klímatudatosság erősítését kiemelt feladatának tekinti a város vezetése és igazodva az országos szintű Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához, azon munkálkodik, hogy lefektesse azokat az irányvonalakat, amelyek megvalósításával az éghajlatváltozás káros hatásai hosszútávon helyileg megelőzhetőek lesznek. Bízunk benne, hogy a városi klímastratégia, a reális jövőkép, a megfogalmazott célok és intézkedések, valamint a megrendezésre kerülő szemléletformáló tevékenységek együttes hatására erősödni fog a lakosság, az intézmények és a vállalkozások probléma iránti érzékenysége."

A projektet megvalósító szakértői csoport nevében Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor, a Dipol Humánpolitikai Intézet ügyvezetője kifejtette, hogy ez a workshop a szemléletformáló programsorozat induló eseményének tekinthető, amelynek célja a helyi klímastratégia megalkotása. Elmondta még, hogy a projekt során az önkormányzat épületében klímatudatos szemléletformálást szolgáló bemutatósarok kerül kialakításra, ahol a látogatók interaktív módon megismerhetik saját karbon lábnyomukat és tanácsokat kapnak ahhoz, hogy ezt a lábnyomot milyen módon csökkenthetik.

A klímastratégiai dokumentum megalkotásáért felelős munkacsoport vezetője, Jáki Monika elmondta, hogy ezen a workshopon eseményen elsősorban olyan meglátásokat és javaslatokat vártak a résztvevőktől, amelyeket beépíthetnek a készülő stratégiába. Kifejtette, hogy Tolna megye - mezőgazdasági jellegéből, illetve talajadottságaiból fakadóan - hazai szinten is különösen sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás várható hatásait tekintve, különösen a villámárvizek, a hőhullámos napok gyakorisága és az erdők sérülékenysége növekszik folyamatosan, miközben fokozódhatnak a talajromlás problémái. Mivel Tamási gazdaságát a hagyományosan a környék mezőgazdasági termékeit feldolgozó élelmiszeripar határozta meg, így ezekre a változásokra a városnak is fontos felkészülnie. Emellett a helyi ipar is erős lábakon áll, egyre nagyobb hangsúlyt fektetve az energiahatékonyság fejlesztésére.