Hírek, események

Oslo, Európa Zöld Fővárosa (2019)

A norvég főváros több mint 650 ezer lakója számára klímabarát és igazán élhető, demokratikus és fenntartható életmódot kíván melynek fontos eleme a 2,3 t/fő éves szén-dioxid kibocsátás jelentős csökkentése. Az éghajlatváltozással szembeni küzdelem elsődleges fontosságú a városban. A célkitűzések szerint 2020-ra az 1990-es szinthez képest felére csökkentették az üvegházgázok kibocsátását, 2050-re pedig szeretnék a szén-dioxid kibocsátást nullára vinni. Az ambiciózus célokat integrált intézkedésekkel kívánják megoldani, így például a zéró kibocsátással működő közlekedéssel. Oslo jelenleg a világ elektromos jármű fővárosa, hiszen az eladott járművek 30%-a elektromos üzemű.

A kerékpározást segítő intézkedések, a közösségi közlekedés fejlesztése, autómentes övezetek kialakítása, az elektromos járművek használatának ösztönzése mind a klímacélok teljesülését segíti, de mellette csökkenti a lég- és zajszennyezettséget is. A tömegközlekedés népszerűsítésének fontos eleme például a járatok pontosságának növelése. A városi közlekedés részeként az elektromos taxik elterjedését a töltőoszlop-hálózat bővítésével, az áruszállítás zöldítését pedig az elektromos teherautók számára garantált parkolóhelyekkel kívánják elősegíteni.

Ezen túl az innovációk és a zöld gazdaságban történő munkahelyek teremtése is kiemelkedő jelentőségű, ami a meglévő erőforrások fenntartható hasznosítását erősíti. Erre jó példa a zöldhulladékból és szennyvízből előállított üzemanyag, amelyek a városi buszokat és a hulladékgyűjtő járműveket hajtják. A megújuló energiaforrások földrajzi környezetnek megfelelő, hely-specifikus alkalmazásait telepítik le az ún. energia-állomásokon. Ilyen például a Romerike biogáz erőmű, ahol kísérleti jelleggel az ételmaradékot is feldolgozzák. Ugyancsak pilóta projektként hozzáláttak egy lakópark átalakításához, hogy ott minden energiaigényt tiszta elektromos energiával fedezzenek. A projektet benevezték az "EU Green Charge" versenyre is. A technológiai innováció jegyében 2030-ra a város távfűtését is ellátó szemétégetőjében szén-dioxid elnyelő rendszert fognak telepíteni.

A norvég fővárosban a cégek, a civil szervezetek és a lakosság partnerségében létrejött a "Business for Climate Network", amely a gazdaság és a lakosság energiahasználatának klimatikus következményeit igyekszik csökkenteni. Ennek támogatására a norvég nemzeti támogatási alapon (ENOVA) túl a város saját forrásaiból is áldoz.

2016-ban a város "klíma-költségvetést" fogadott el, amelyben az energiagazdaság, az épített környezet és az erőforrások területén határoztak meg különböző intézkedéseket. Ennek megfelelően a szén-dioxid kibocsátást hasonló módon kezelik, mint a költségvetést. A norvég város közbeszerzéseiben az anyagi szempontokkal azonos súllyal esik latba az adott szolgáltatások és termékek klímasemlegessége.

A számszerűsíthető kibocsátás csökkentés mellett az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a szemléletformálásra is. A város a kiemelt célcsoportokkal, mint a vállalkozások, a gyerekek és fiatalok ("Climate Pilots") intenzív kommunikációt folytat.

A nagy ívű tervek megvalósítását sokszor még a nemzeti jogszabályi környezet sem teszi lehetővé, így Oslo aktívan lobbyzik a norvég kormány felé néhány, a tervek végrehajtását megnehezítő törvény megváltoz-tatásáért.

A város komplex és példaértékű klímavédelmi programja méltán vált világhírűvé és követendő globális sztenderddé számos város számára.

Hírek 

KLÍMAVÉDELEM TAMÁSIBAN - VÁRJUK A LAKOSSÁG VÉLEMÉNYÉT!

2020.03.25.

Az elmúlt hetekben komoly szakmai munka folyt városunkban a klímavédelem területén is, melynek köszönhetően elkészült Tamási klímastratégiájának első változata. Most a lakosságon a sor, hogy véleményezze a dokumentumot, hozzászólásaival segítse a szakértői csapat munkáját.

A dokumentum itt olvasható:

Kérjük, segítsék a szakemberek munkáját véleményükkel, hiszen a klímastratégia Önökkel Önökért készül!

Hozzászólásaikat 2020. április 10-ig a suto.eva@innovtamasi.hu e-mailcímre várjuk.


Sajtóközlemény

MEGKEZDŐDÖTT A HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA,
VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS TAMÁSI VÁROSÁBAN

2020.03.03.

A pályázat keretében kidolgozásra kerül Tamási városának klímastratégiája, melynek célja, a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzése, a hatások mérséklése, az alkalmazkodó-képesség és a hatásokhoz való alkalmazkodás javítása érdekében olyan, a helyi feltételekhez illeszkedő stratégiai dokumentum megalkotása, amely az érintettek széles körének bevonásával meghatározza a legfontosabb beavatkozási igényeket. A klímastratégia kidolgozása a központilag elkészült módszertan alapján történik és illeszkedik a Tolna megyei klímastratégiához.

A program 2020. augusztus 31-ig tart, amely idő alatt a készülő klímastratégia mellett szemléletformáló akciók keretében zajlik a lakosság széles körű tájékoztatása és a témában való jártasságának elmélyítése.

A Tamási Város Önkormányzata Dísztermében megrendezett tematikus workshopon az önkormányzat és az önkormányzati intézmények (Városi Művelődési Központ, Könnyü László Városi Könyvtár, Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde) dolgozói vitatták meg a klímaváltozás helyi kihívásait és fogalmaztak meg cselekvési irányokat.

Tamási Város Önkormányzata nevében Porga Ferenc polgármester köszöntötte a résztvevőket és beszédében leszögezte: "... a klímatudatosság erősítését kiemelt feladatának tekinti a város vezetése és igazodva az országos szintű Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához, azon munkálkodik, hogy lefektesse azokat az irányvonalakat, amelyek megvalósításával az éghajlatváltozás káros hatásai hosszútávon helyileg megelőzhetőek lesznek. Bízunk benne, hogy a városi klímastratégia, a reális jövőkép, a megfogalmazott célok és intézkedések, valamint a megrendezésre kerülő szemléletformáló tevékenységek együttes hatására erősödni fog a lakosság, az intézmények és a vállalkozások probléma iránti érzékenysége."

A projektet megvalósító szakértői csoport nevében Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor, a Dipol Humánpolitikai Intézet ügyvezetője kifejtette, hogy ez a workshop a szemléletformáló programsorozat induló eseményének tekinthető, amelynek célja a helyi klímastratégia megalkotása. Elmondta még, hogy a projekt során az önkormányzat épületében klímatudatos szemléletformálást szolgáló bemutatósarok kerül kialakításra, ahol a látogatók interaktív módon megismerhetik saját karbon lábnyomukat és tanácsokat kapnak ahhoz, hogy ezt a lábnyomot milyen módon csökkenthetik.

A klímastratégiai dokumentum megalkotásáért felelős munkacsoport vezetője, Jáki Monika elmondta, hogy ezen a workshopon eseményen elsősorban olyan meglátásokat és javaslatokat vártak a résztvevőktől, amelyeket beépíthetnek a készülő stratégiába. Kifejtette, hogy Tolna megye - mezőgazdasági jellegéből, illetve talajadottságaiból fakadóan - hazai szinten is különösen sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás várható hatásait tekintve, különösen a villámárvizek, a hőhullámos napok gyakorisága és az erdők sérülékenysége növekszik folyamatosan, miközben fokozódhatnak a talajromlás problémái. Mivel Tamási gazdaságát a hagyományosan a környék mezőgazdasági termékeit feldolgozó élelmiszeripar határozta meg, így ezekre a változásokra a városnak is fontos felkészülnie. Emellett a helyi ipar is erős lábakon áll, egyre nagyobb hangsúlyt fektetve az energiahatékonyság fejlesztésére.