Tamási Város Önkormányzata 5 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 azonosítószámú, "Tamási város helyi klímastratégiájának kidolgozása és a település lakosságának klímatudatosságát erősítő szemléletformálás" projektet.

A pályázat keretében kidolgozásra kerül településünk Klímastratégiája, melynek célja, hogy a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzése, a hatások mérséklése, az alkalmazkodó képesség és a hatásokhoz való alkalmazkodás javítása érdekében olyan a helyi feltételekhez illeszkedő stratégiai dokumentum szülessen, ami az érintettek széles körének bevonásával meghatározza a legfontosabb beavatkozási igényeket. A klímastratégia kidolgozása a központilag elkészült módszertan alapján történik és illeszkedik a Tolna megye klímastratégiához.

A program 2019 szeptemberétől 2020. november 29-ig tart, amely idő alatt a készülő klímastratégia mellett szemléletformáló akciók keretében megvalósul a lakosság széleskörű tájékoztatása és a témában való jártasságának elmélyítése.


A projekt célja

Elsősorban a klímatudatosság erősítése, igazodva az országos szintű Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához, annak érdekében, hogy lefektesse azokat az irányvonalakat, amelyek megvalósításával az éghajlatváltozás káros hatásai hosszútávon megelőzhetőek lesznek. A városi Klímastratégia, a reális jövőkép, a megfogalmazott célok és intézkedések, valamint az alábbi, megrendezésre kerülő szemléletformáló tevékenységek együttes hatására erősödik a lakosság, az intézmények és a vállalkozások probléma iránti érzékenysége.

​A projekt során két tematikus workshop-on a civil szervezetek, helyi intézmények képviselői vitatják meg a klímaváltozás kihívásait és fogalmaznak meg cselekvési irányokat.

Városunk általános és középiskoláiban szervezett tanulmányi versenyen a diákok megismerkedhetnek az éghajlatváltozásból eredő problémákkal. A verseny célja a fiatal korosztály megnyerése a klímaváltozással kapcsolatos tudatformálási és ismeretátadási feladatok ellátására.

A projekt során az önkormányzat épületében klímatudatos szemléletformálást szolgáló bemutatósarok kerül kialakításra, ahol a látogatók interaktív módon megismerhetik saját karbon lábnyomukat és tanácsokat kapnak ahhoz, hogy ezt a lábnyomot milyen módon csökkenthetik.

A helyi média is rendszeresen tudósít a rendezvényekről, emellett a projekt eseményei folyamatosan nyomon követhetők a honlapon is.